Книгите инспирација во архитектурата

 

 Често пати, книгите преставуваат инспирација за создавање на различни нешта, филм, песна, скулптура итн. Меѓу другото, за некои архитекти книгата е предизвик за креирање на најинтересни урбани места за одмор и уживање. Погледнете ги овие прекрасни зданија.