Врамување во пустелија

Врамување во пустелија

Автор: Гоце Ристовски