Заговорот Моцарт

Заговорот Моцарт

Автор: Скот Маријани

290 ден 480 ден

Според официјалните извори, Оливер погинал во трагична несреќа. Меѓутоа фактите не се совпаѓаат и поранешниот САС-ов оперативец го наведуваат на неочекувана трага од минатото – Моцартовата мистериозна смрт. Истражувајќи понатаму, открива дека славниот композитор, инаку истакнат масон , го убила таинствена група која се отцепила од тој култ. Единствените траги се наоѓаат во прастарото писмо, за кое се верува дека го напишал самиот композитор.