Цвеќињата на злото

Цвеќињата на злото

Автор: Шарл Бодлер

„ Цвеќињата на злото“ е збирка поезија на францускиот поет Шарл Бодлер. Првпат е објавена во 1857 и таа е најважниот плод на симболизмот и модернизмот и многу веројатно зачетник на овие две уметнички движења. Основите теми кои преовладуваат во песните се декаденцијата и еротицизмот.