Хомеопатија

Хомеопатија

Автор: Питер Чепел

200 ден 400 ден

ХОМЕОПАТИЈА е вид на комплементарна медицина која користи природни материјали добиени од минерали, растенија и животни, држејќи се до основното начело дека „ сличното, со слично се лекува“. Нудејќи холистички пристап кон здравјето, хомеопатијата е благ, сигурен и исклучително делотворен начин на лекување кој делува долгорочно и после кој се чувствуваме многу подобро.