Измени ме

Измени ме

Автор: Андреј Блатник

250 ден 500 ден

Овој роман, како типична антиутопија, на мошне суптилен начин ни покажува што може да се случи кога премногу ќе попуштиме пред потрошувачкиот дух и пред барањето сѐ повеќе и повеќе, во потрага на сѐ поевтино и поевтино, што води до сѐ поголемо раслојување на општеството, а луѓето ги дели на оние што можат да си дозволат сѐ и оние што немаат ниту за гола егзистенција.