Пораки

Пораки

Автор: Нада Поп Јорданова

200 ден 400 ден

На страниците на ова дело познатата авторка Нада Поп Јорданова како долгогодишен педагог и истражувач пишува на теми сврзани со здравјето на децата, младите и старите луѓе.