Алиса во земјата на чудата

Алиса во земјата на чудата

Автор: Луис Керол

100 ден 120 ден

„ Алиса во земјата на чудата “ останува една од најомилените детски книги, бидејќи приказната е прекрасна од толку многу аспекти, која слично како и „ Малиот принц “, не* тера да ја читаме повеќе пати и секогаш да дојдеме до истиот заклучок, дека и двете се многу повеќе од книги за деца. Нејзината магија не може да се изгуби. Во земјата на чудата не важат правилата што важат во обичниот човеков свет. Овде, времето е релативно и ништо не е невозможно...