Сказни

Сказни

Автор: Јакоб и Вилхелм Грим

120 ден 150 ден

Браќата Грим, Јакоб и Вилхелм собирале песни и приказни од нивниот народ, кои ги објавиле во нивните четири книги. Собрале околу двестотини приказни главни преземени од усните преданија, кои ја засегале душата, фантазијата и верувањата на народите низ вековите. Тој на бајките им дал читлив облик не менувајќи го нивниот народен карактер. Ова се некои од сказните што ги содржи книгата: Пепелашка, Трнорушка, Мачорот во чизми, Палче, Бременските музиканти, Баба Холе, Ивица и Марица...