Доктор Офболи

Доктор Офболи

Автор: Корнеј Чуковски

100 ден 120 ден

Идејата да ја напише книгата „ Доктор Офболи “, Корнеј Чуковски вели дека ја добил од д-р Шабад, најљубезната личност што ја сретнал во животот. Живеел во Вилнус, а децата на сиромашните ги лекувал бесплатно.Тие го сакале до толку, што му ги носеле и своите миленичиња. Така си помислил, дека би било прекрасно да напише книга за таков љубезен доктор и оттука настанува неговото дело „Доктор Офболи“ по многу слично на д-р.Дулитл.