Новиот завет - четирите Евангелија според Матеј, Јован, Марко и Лука

Новиот завет - четирите Евангелија според Матеј, Јован, Марко и Лука


Новиот завет е централно писмено свидетелство на христијанството, во кое основна представена личност е Исус Христос. Овде ќе ги пронајдете евангелијата според Матеј, Марко, Лука и Јован.