Црно семе

Црно семе

Автор: Ташко Георгиевски

200 ден 300 ден

Меѓу многуте романи кои зборуваат за судбината на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија, т.е неговиот прогон, насилството и теророт е и романот „ Црно семе “ на писателот Ташко Георгиевски. Дејствието на романот се случува во времето на Граѓанската војна во Грција, на еден пуст остров во Егејот на кој се наоѓаат група македонски затвореници врз кои се врши физичка и далеку потешка психичка тортура, со цел да се скрши нивното човеково достоинство и да им се погази чувството на национална припадност.