Бегство во болест

Бегство во болест

Автор: Нада Поп Јорданова

Секое дете е единствено, и различно од другите. Секој возрасен е свет за себе. Една работа е заедничка. Кога сме под психичка пресија телото реагира со бегство во болест. Книга што секој треба да ја прочита за да ги разбереме и елиминираме стоматоморфните растројства кои ни го отежнуваат животот.

Книги од истата категорија