Мемоарите на еден задоцнет романтичар

Мемоарите на еден задоцнет романтичар

Автор: Божин Павловски

Автобиографски животопис на еден од најголемите македонски писатели. Приказна за опстојувањето на површината во морето на животот. Социјална драма, ода за за истрајност и храброст да преживееш во општество што ги менува само годините но, не и условите

Книги од истата категорија