Macedonia cultural heritage

Macedonia cultural heritage


Монографијата „ Macedonia cultural heritage “ е уште едно од многуте изданија во кои можете да најдете голем број информации за културното наследство на Македонија од античките времиња па се' до денес. Со детални описи за пронајдените артефакти, локалитети и други вредни „богатства“ оваа книга со право го заслужува своето место во вашата библиотека.