Ѕвездите на Егер

Ѕвездите на Егер


330 ден 620 ден

Темата на романот е одбраната на тврдината на унгарското гратче Егер што се наоѓа стотина километри оддалечено од Будим, унгарскта престолнина која е веќе под турско ропство.Дејствието се случува во 1552 година, значи 25 години по катастрофалниот пораз на унгарската војска во битката кајМохач, што во меморијата на Унгарците ќе остане каконајголема национална трагедија.Во битката покрај големиот број жртви загинал и самиот крал Лајош. На чело на османлиската војска стоел лично самиот султан Сулејман Величенствениот.