Светиот пат-поезија на балканските народи

Светиот пат-поезија на балканските народи

Автор: Раде Силјан

300 ден 500 ден

Во ова прекрасна антологија подготвена од неумоливиот македонски поет и литературен критичар Раде Силјан, ќе можете да се запознаете со најдобрите 26 избрани лирски остварувања од балканските народи од 19. и 20 век и тоа од  Бугарија, Грција, Албанија, Македонија, Романија, Словенија, Србија, Хрватска, Турција, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора. Покрај овие, Раде Силјан застапува маестрални препеви од балканската поезија, од една цела плејада врвни македонски препејувачи, со што антологијата ја прави беспрекорна.