Емоционална интелигенција

Емоционална интелигенција

Автор: Даниел Големан

390 ден 600 ден

Во овој светски хит авторот Даниел Г олеман, психолог и доктор на Харвардскиот универзитет, ја става емоционалната интелегенција над рационалната интелегенција, во анализата на предусловите за успехот и среќата на човекот во современото општество. Големан ни претставува целосен и сеопфатен пристап на емоционалната интелегенција која подразбира способност за сочуство со другите, проценките, контролата на сопствените емоции, создавање на добри односи  со околината.