Владетел од сенка

Владетел од сенка

Автор: Донато Каризи

290 ден 500 ден

Луѓе исчезнуваат во темнината. Никој не знае зошто. Никој не знае што се случува со нив. И речиси сите биваат заборавени, освен една личност. Мила Васкез е опкружена со нивните погледи. Мила не може да ги заборави, затоа што на своја кожа, длабоко во душата носи траги од таа темнина. Можеби токму поради тоа, таа е најдобраво својата работа: ги пронаоѓа оние што светот ги отпишал.