Крпен живот

Крпен живот

Автор: Стале Попов

Романот „ Крпен живот “ претставува своевидна сага за семејството Сукаловци од мариовското село Витолишта.Тоа е стожер околу кој се преплетуваат приказните и судбините на луѓето од селото кон крајот на 19 в. и на почетокот на 20 век, со нивните карактери и нивниот начин на живеење и мислење, нивната филозофија и религија, што со времето секавично се менува и во сите нив еднакво ги внесува омразата и злобата, затвореноста и отуѓеноста, одмаздата и братоубиството...