За Клуб Матица

Матица македонска е основана во 1991 година, 45 дена пред референдумот за самостојност на Република Македонија. Нејзин основач и сопственик е поетот Раде Силјан. Како една од првите приватни компании од областа на културата во Македонија, започна со неколку наслови од македонското културно наследство и етнологија. 

За основачот на Матица, но и за нас, неговите наследници и следбеници, името на Матица македонска е свето име. Тоа е водилка за нашите постојани ангажмани за афирмација на големите вредности на целокупната македонска литература.

Името Матица е поим за квалитет. Во секој поглед и во секоја област на нашето дејствување.

Со повеќе од 32,000 наслови од сите жанрови на општественото и социјалното живеење, со публикувани над 3 милиони книги, мисијата на Матица беше и остана насочена кон развојот на духовните вредности на македонските писатели и научници.

Матица македонска има добиено преку 40 национални и меѓународни награди и признанија. Првиот Клуб на читатели е создаден уште во 2000-та година и дел од него се над 50,000 наши драги читатели.

50,000

Верни читатели

32,000

Книги на залиха

10,000

Автори

3,800,000

Продадени книги

Продавница 1

Улица: Булевар Климент Охридски бр. 23
Скопје, Македонија
Teл: 02 3 221 138
Понеделник-петок 8-21ч.
Сабота 9-16ч.

Продавница 2

Улица: Ѓуро Стругар бр. 13
Скопје, Македонија
Тел: 02 3 226 652
Понеделник-петок 8-21ч.
Сабота 9-16ч.

Тестамент

Татко со години
Ја криеше тајната
За богатството наше

Но кога си замина
Од земниот свет
Во ковчегот стар
Со катинар затворен
Ни оставил писмо
Во кое пишуваше
Кога ќе градиме нова куќа
Да внимаваме на аголните камења

И кога решивме на старите темели
Да изградиме ново живеалиште
Машки засукавме ракави
Првин покривот го урнавме
Потоа ѕидовите
И на крај дојдовме до темелите

Ги најдовме аголните камења
А меѓу нив земјен ќуп
Скапоцена реликвија

На поклопчето пишуваше:
Три дена и три ноќи
Да не го отвораме ќупот

По тој среќен миг
Три дена и три ноќи
Мечтаевме за скриеното азно

Сонувавме бисерни ѓердани
И златни монети

Четвртиот ден
В рани зори
Кога го отворивме капакот
Во големиот земјен ќуп
Го најдовме тестаментот

На јагнешка кожа
Со крупни букви
Татко ни завештал
Чувајте ги тапиите
Од лозјата и нивите


Раде Силјан