Заштита на податоци при плаќање

Клуб Матица Инфо

Податоците на твојата платежна картичка од твојот компјутер до сајтот на ХалкБанк АД Скопје, се пренесуваат во заштитена форма со употреба на SSL протокол, како најсовремена технологија во моментов. За сигурноста на податоците при плаќањето гарантира ХалкБанк AД Скопје, а податоците од платежната картичка во ниеден момент не се достапни на www.matica.com.mk. Целиот систем е организиран со цел за максимална заштита на доверливи податоци и претставува стандард за плаќање преку интернет ширум светот.

Оваа политика на приватност е последно ажурирана на 12 август 2021 година.