Јавен настап

Јавен настап

Автор: Дејл Карнеги

390 ден 550 ден

Оваа книга претставува збир на насоки кои можат да им помогнат на професионалните и деловните луѓе како во јавниот настап така и во приватниот живот. Содржината на оваа книга е резултат на повеќегодишната успешна педагошка работа. Исклучително корисна и практична. Им помогнала на луѓето да ја развијат својата личност, ја засилила нивната верба и нивната визија и им покажала како најдобро да ги искористат своите скриени сили.