ЦРНИ ВОДНИ ЛИЛИИ-МАТИЦА

249 ден420 ден

На залиха

…Во селото живееја три жени.

Првата беше подмолна, втората лажлива, третата себична. Селото се викаше Живерни. Толку познато што луѓето поминуваа половина свет само за да прошетаат во него.

Третата најмладата, бараше татко. На некое друго место. Втората бараше љубов. Првата, најстарата, знаеше по нешто за другите две. Сфативте, беа сосем различни. Сепак, сите три сонуваа да заминат. Еднаш, на тринаесет дена, само на тринаесет дена, решетките на паркот се отворија. Само за нив, тие така мислеа. Меѓутоа само една од нив можеше да побегне, другите две мораа да умрат. Не можеше ништо да се стори. Полицајците се интересираа само за втората жена, најубавата. Третата, најнеискусната, самата мораше да спроведе истрага. Првата , најдискретната, можеше мирно да ги следи сите останати. Таа…првата жена, бев јас!

Book Author