СИНТАКСА НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК

650 ден

На залиха