Книга на спомените

Книга на спомените

Автор: Јелена Бачиќ Алипмиќ

330 ден 380 ден

Ова е вториот дел од трилогијата КАЗНА ЗА ГРЕВОТ на познатата српска авторка Ј.Б.Алимпиќ. Како исклучиво талентирана ученичка со најдобри оцени,Емилија, стигнува на Виенскиот универзитет. Нејзиниот ментор, Франц Нојбауер, конечно среќава студент што заслужува восхит и решава таа да му стане асистент. Кога нацистите ја преземаат власта во Виена, во годините на војните и ужасите, меѓу Емилија и Франц се развива чуден и единствен однос на два силни карактера и брилијантни ума: нешто повеќе од платонска љубов, а помалку од телесна страст. Ода на животот што пулсира и покрај Втората светска војна, како и на спомените за љубовта што годините не можат да ја избришат.