Македонски манастири

Македонски манастири

Автор: Димитар Ќорнаков

Македонските манастири се нашата најбогата културна ризница, која е исполнета со многу фрески, икони, резби, стари книги и ракописи. Тие се репрезенти на културното наследство на нашата средновековна уметност. Македонските манастири биле и духовни центри, извори и сведоци на македонското православие. Зрачеле со својата духовност низ вековите. Тие зрачат и сега со сето свое богатство и убавина.

Книги од истата категорија