Психологија на толпата и анализа на егото

Психологија на толпата и анализа на егото

Автор: Зигмунд Фројд

390 ден 600 ден

Живееме во свет и општество каде влијанието на мнозинството има голем дел од индивидуалното егзистирање на емоционалната свест. Тоа не прави контролирана толпа каде самоегзистирањето станува условено, мислењето под влијание, а тоа нѐ прави зависни, со ограничувачки можности...И секако егото, најголемиот пријател или непријател на човекот. Во разумни дози, двигател, емоционална и лична потпора, во поголеми количини, голема пречка за самовоздигнување...

Овие проблематики што се нераскинлив дел од нашето постоење, анализирани од таткото на модерната психологија, се примери и упатства се пренесени како наше наследство во книгата на Зигмунд Фројд